Banner

Nhãn ép chuyển nhiệt

Mã sản phẩm: NE-006

 

 NGUYEN NGOC LABEL

 Thường dùng trong may mặc và da giày. Ép trực tiếp lên sản phẩm chuyển trên màng Paper hoặc Pet