Banner

Nhãn ép chuyển nhiệt

Mã sản phẩm: NE-007

 

Thường dùng trong may mặc và da giày. Ép trực tiếp lên sản phẩm chuyển trên màng Paper hoặc Pet