Banner

Nhãn in Decal

Mã sản phẩm: NIC-012

 Thường dùng dán trên nhãn chính của sản phẩm

 

 Thường dùng dán trên nhãn chính sản phẩm